Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


JELKÉPEINK

A magyar történelem bővelkedik jelképekben. Olyan jelképek születtek az elmúlt évszázadok során, melyeket illenék ismerni minden olyan embernek, aki magát magyarnak vallja. Melyek is legfontosabb jelképeink?

LYUKAS ZÁSZLÓ

1956. őszén a főváros utcáira vonuló tüntetők a magyar zászlóból kivágták, kitépték a gyűlölt, szovjet mintára készült címert. Az így létrejött lyukas zászló az 1956-os forradalom és szabadságharc jelképévé vált.
1956_original.gif

KOKÁRDA

A trikolórt, a háromszínű zászlót Európában a francia forradalom tette "divatossá". A párizsi események ihlették meg Szendrey Júliát is, amikor március 15-én megvarrta és Petőfi mellére tűzte a ma ismert kokárdák első példányát.

Petőfi naplójában olvasható, hogy miközben ő a Nemzeti dalt írta, felesége nemzetiszín főkötőt készített magának. Az események hatására a forradalmi ifjak is kokárdát kezdtek el viselni, így vált az a forradalom és szabadságharc jelképévé.

magyar_kokarda.png

SZENT KORONA ÉS A KORONÁZÁSI JELVÉNYEK

SZENT KORONA
A magyarok Szent Koronája Európa egyik legkorábbi, máig teljességében megmaradt koronája, melynek történelmével és jogi jelentésével a magyar történelmi alkotmány elmélete, a Szent Korona-tan foglalkozik. A Szent Korona előbb eredetileg a királyi hatalomnak, ma pedig a magyar államiságnak a szimbóluma. Ez a jelkép fogja össze egy egységgé a magyar államot és a nemzetet. A Magyar Korona közjogi fogalom, valamint jogi személy is egyben, mint a magyar államhatalom alanya.

KORONÁZÁSI JELVÉNYEK

A Szent Korona mellett hasonlóan koronázás kellékek, jelképek a jogar, az országalma és a koronázási palást is. A koronázási palást eredetileg misemondó ruha volt, melyet Szent István és Gizella királyné ajándékozott a székesfehérvári székesegyháznak 1031-ben. Ezt felirata is bizonyítja:„Ez a casula Szűz Máriának Fejérváron levő egyháza számára készült és adatott Krisztus megtestesülésének 1031. évében, a XIV. indikcióban, István király és Gizella királyné által.
”A magyar királyi jogar a királyi hatalom, a jogszolgáltatás és az igazságosság jelképe. A buzogány alakú jogar fejében metszett hegyikristályt tart két virágot formázó aranylemez. Nyele faragott mogyorófa, melyet ezüst díszítés fed.
Az országalma, vagy más néven éggömb egy ókortól használt hatalmi jelkép. Az országalma ábrázolás a koronázási paláston is megtalálható.
A magyar koronázási jelkép nem teljesen gömb alakú, aranyozott ezüstből készült.A magyar Szent korona, az országalma és a jogar 2000. január 1-től a Parlament kupolatermében tekinthető meg, míg a koronázási palástot a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik.

szent-korona.jpg

 

Szerkesztés alatt